GRÓNSKÝ PES 

(Gronlandshund, Qimmeq Qimuttoq)

12.05.2015 /EN / FCI-Standard N° 274
PŮVOD: Grónsko.
PATRONACE: Dánsko.
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 3.11.2014

POUŽITÍ: Saňový pes.
KLASIFIKACE FCI:
Skupina 5 Špicové a primitivní plemena.
Sekce 1 Severští saňoví psi.
Bez pracovní zkoušky. 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Grónský pes je jedno z nejstarších plemen na světě a byl od pradávna jediným saňovým psem Inuitů. Výběr jedinců do chovu byl hlavně založen na vlastnostech, jako je mohutnost a síla, odolnost a vytrvalost, ale v úvahu byl brán i atraktivní vzhled. Svou primitivní povahou je grónský pes zvláště vhodný pro lidi milující život pod širým nebem. Je výborný společník lidí, kteří se rádi toulají po lesích či horách se psem, který táhne nebo nese jejich výstroj. 

CELKOVÝ VZHLED: Velmi silný polární špic, vyšlechtěný pro vytrvalou a namáhavou práci saňového psa v arktických podmínkách. Je povolena variabilita ve velikosti, pokud nenarušuje pracovní schopnosti a harmonii psa. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Mírně obdélníkový rámec s poměrem výšky v kohoutku k délce těla 10 : 11. U fen je povoleno mírně delší tělo. 

CHOVÁNÍ / POVAHA: Hlavními povahovými kvalitami grónského psa jsou temperamentnost, povahová pevnost a neohroženost. Je náruživý a neúnavný saňový pes. K lidem - i cizím - je přátelský a je-li používán jako saňový pes, který není úzce závislý na žádné osobě, je nepoužitelný jako hlídací pes. Při lovu tuleňů a ledních medvědů vykazuje silné lovecké instinkty. 

HLAVA:

MOZKOVÁ ČÁST:
Lebka: Široká a mírně klenutá, nejširší mezi ušima.
Stop: Zřetelný, ale ne silně zdůrazněný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Velká a tmavá, odpovídající zbarvení srsti, vždy játrová u jedinců s hnědou srstí a vždy tmavá u jedinců sobolího zbarvení. Během zimy se může barva nosní houby měnit na růžovou ("proměnný nos").
Čenich: Široký u mozkovny, zužující se k nosu, ale ne špičatý.
Pysky: Tenké a těsně přiléhající k velmi silným zubům.
Čelisti / Zuby: Silné čelisti s pravidelnými, zdravými a silnými zuby. Nůžkový skus.
Oči: Přednost mají tmavé oči, ale jejich barva může odpovídat zbarvení srsti. Jsou mírně šikmé, ne příliš hluboko posazené, ani vystupující. Výraz je upřímný a nebojácný. Okraje očních víček pevně přiléhají.
Uši: Poměrně malé, trojúhelníkové se zaoblenými špičkami, nesené pevně vztyčené. Jsou velmi pohyblivé, vyjadřují náladu psa.
KRK: Velmi silný a poměrně krátký.
TRUP: Silný a poměrně kompaktní, jen mírně delší, než je výška v kohoutku.
Horní linie: Vodorovná nebo mírně spáditá.
Hřbet: Rovný.
Bedra: Široká.
Záď: Mírně spáditá.
Hrudník: Hluboký a široký, ale ne sudovitý.
Spodní linie a břicho: Sleduje linii hrudního koše. Mírně vtažené břicho je přípustné. 

OCAS: Vysoko nasazený, silný a huňatý. Nesený stočený nebo mírně zahnutý nad hřbetem. 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: 

Celkový vzhled: Při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny perfektně rovné, se silnými svaly a kostmi.
Plece: Mírně šikmé.
Nadloktí: Rovná a silná, o něco delší než lopatky.
Lokty: Těsně přiložené k tělu, ale schopné volného pohybu.
Předloktí: Rovná a silná.
Zápěstí: Silná a pohyblivá.
Nadprstí: Silná a pružná, jen mírně šikmá.
Tlapky: Poměrně velké, pevné a okrouhlé, se silnými drápy a polštářky.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny perfektně rovné. Velmi svalnaté se silnými kostmi, středně zaúhlené.
Stehna: Silná a velmi svalnatá.
Hlezna: Široká a pevná, středně zaúhlená.
Tlapky: Poměrně velké, pevné a okrouhlé, se silnými drápy a polštářky. 

CHODY / POHYB: Vydatný, harmonický, plynulý a neúnavný klus je pro saňového psa nejdůležitější. Ve výstavním kruhu by měl být grónský pes předveden na prověšeném vodítku ve středním klusu, aby ukázal dlouhé vykročení hrudních a vydatný posun pánevních končetin. Při pohledu zepředu, nejde grónský pes při chůzi v jedné stopě, ale když se rychlost pohybu zvyšuje, končetiny se k sobě postupně přibližují, až tlapky sledují jednu střední linii. 

OSRSTĚNÍ:
Srst: Dvojí, patrová srst, to znamená měkká a hustá podsada a krycí srst, tvořená hustými, rovnými a pevnými pesíky, bez vlnitosti nebo kadeřavosti. Na hlavě a končetinách je srst poměrně krátká, na trupu delší a bohatší. Delší srst je na spodní straně ocasu, což ocasu dává huňatý vzhled.
Zbarvení: Každé zbarvení - jednobarevné nebo strakatost - je povoleno, s výjimkou albínů a jedinců zbarvení merle, kteří by měli být diskvalifikováni. 


VELIKOST A VÁHA:
Výška v kohoutku:
Psi 60cm a více.
Feny: 55cm a více. 


VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů by měla být považována za vadu a vážnost, s jakou bude hodnocena, by měla být v přímém poměru k její závažnosti a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci. - Slabá kostra.
- Krátké končetiny, nízko položený trup.
- Bázlivá povaha. 

TĚŽKÉ VADY:

• Vady, které mají negativní vliv na zdraví psa.
• Dlouhá a měkká srst.
• Uši, které nejsou pevně vztyčené.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
• Agresivita nebo přílišná bázlivost.
• Každý jedinec vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikován.
• Albinismus.
• Merle zbarvení.
• Rozdílně zbarvené oči.
• Modré oči.

Poznámka:
• Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
• Pouze psi zdraví a schopní plnit funkce, pro které byli vyšlechtěni, a se znaky typickými pro plemeno, mohou být použiti k chovu.