Kerry Blue Teriér

  Kerry Blue Terrier

  PŮVOD: Irsko
  Datum zveřejnění původního standardu: 21.03.1990
  Užití: Používá se pro těžkou práci při lovení vyder v hlubokých vodách; bezkon­kurenční lovec krys, příjemný společník, spolehlivý jako strážní pes.
  Klasifikace: Skupina 3 - teriéři
  Sekce 1 vysokonozí a středně velcí teriéři bez pracovní zkoušky.

  Stejně jako o všech ostatních irských plemenech teriérů se i o Kerry Blue teriérovi domníváme, že v této zemi žije již po staletí. Avšak pokud se týče jeho skromného původního použití jako krysaře a všestranně užívaného selského psa, máme na toto plemeno až do 20. století velmi málo odkazů. Údajně první písemná zmínka o Kerry Blue pochází z roku 1847: Autor popisuje namodralého, břidlicově zbarveného psa s tmavějšími skvrnami a často s tříslovými odstíny na končetinách a mordě. Panoval názor, že je tento černomodrý irský teriér rozšířen převážně v Kerry, avšak tento pes byl chován i v ostatních zemích. Ve výstavním kruhu se modrý teriér objevil poprvé v roce 1913, a v roce 1920 byl založen klub "Dublin Blue Terrier Club". Kerry Blue si rychle získal oblibu jako jakýsi maskot irských patriotů a na krátkou dobu jej propagovaly vlastně 4 kluby, které v letech 1922 až 1924 sponzorovaly nejméně 6 výstav a 6 pracovních zkoušek.
  Když toto plemeno vzbudilo pozornost i v zahraničí, projevili o ně noví majitelé velký zájem a nadšení. Ačkoli je Kerry Blue teriérovi občas přisuzována nevrlá povaha, shodli by se jeho příznivci i většina majitelů v Anglii a USA v názoru, že toto plemeno je "téměř dokonalé".
  CELKOVý VZHLED: Typický Kerry Blue teriér by měl být dobře stavěný, zpříma stojící pes s dobrými proporcemi. Měl by mít dobře vyvinuté, svalnaté tělo s typickými znaky teriéra.
  CHOVáNí / POVAHA: Teriér od A až do Z. Jeho hlavní a rozhodující rys - výraz - musí být pronikavý a ostražitý.
  HLAVA: Bohatě osrstěná. Psi by měli mít silnější a více osvalenou hlavu než feny.
  LEBEčNí čáST:
  Lebka: Silná a vyvážená.
  Stop: Mírný.
  OBLIčEJOVá čáST:
  Nos: Černý, nosní otvory velké a široké.
  Morda: Morda by měla být středně dlouhá.
  Čelisti / zuby: Čelisti silné a svalnaté (schopné stisku). Zuby velké a bílé, nůžkový skus. Dásně a patro tmavé.
  Oči: Tmavé nebo tmavě oříškově hnědé, středně velké a dobře vsazené, s pronikavým výrazem.
  Uši: Tenké a ne velké, nesené klopené dopředu nebo klopené těsně po stranách hlavy tak, aby byl vyjádřen pronikavý, ostrý výraz teriéra.KRK: Správných proporcí, dobře posazený v ramenech, přiměřeně dlouhý.TěLO
  Hřbet: Středně dlouhý, rovný.
  Bedra: Nejsou dlouhá.
  Hrudník: Hluboký, středně široký, s dobře klenutými žebry.OCAS: Tenký, dobře nasazený, nesený vzhůru a vesele.KONčETINY
  HRUDNí KONčETINY: Nohy vpředu rovné, s dobrými kostmi.
  Ramena: Jemná, šikmo uložená, dobře stavěná.
  PáNEVNí KONčETINY: Nohy jsou postavené správně pod tělem.
  Stehna: Dobře vyvinutá, svalnatá.
  Hlezna: Silná.TLAPY: Kompaktní, polštářky silné a okrouhlé, drápy černé.OSRSTĚNí
  SRST: Měkká, bohatá a vlnitá.
  BARVA: Jakýkoli odstín modré s černými konečky, nebo bez nich. Černá barva se připouští pouze do věku 18 měsíců, totéž platí pro tříslový
  odstín.VELIKOST A HMOTNOST:
  Kohoutková výška: psi 45,5 až 49,5 cm
  feny 44,5 až 48,5 cm
  Hmotnost: psi 15 až 18 kg
  feny přiměřeně méně.VADY: Každou odchylku od výše uvedených požadavků je nutno považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.
  • Předkus je vadou; jsou-li však zuby jen mírně přes, nemají být považovány za vadu.
  • Masově zbarvené dásně.
  • Žluté nebo angreštové oči.
  • Kapří nebo pronesený hřbet.
  • Úzký hrudník.
  • Vyčnívající lokty.
  • Bílé drápy nebo drápy v barvě kosti.
  • Paspárky na pánevních končetinách, nebo stopy po jejich odstranění.
  • Úzký nebo škrobený pohyb pánevních končetin, kravská hlezna.
  • Psi, jejichž hlavy nebo ocasy jsou ve výstavním kruhu drženy vzhůru, by měli být penalizováni.
  • Tvrdá, drátovitá nebo štětinatá srst.
  • Jakákoli jiná barva než modrá, mimo výše uvedených výjimek.

  POZNÁMKA: Psi musejí vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.