Autorské právo a používání fotografií

26.05.2020

Autorské právo a používání fotografií 

Věděli jste, že na každou fotografii, kterou jste vy nebo jiný fotograf vyfotili, máte autorské právo a dost často klient, kterému fotky posíláte toto právo porušuje?  V tomto článku si autorské právo přiblížíme a popíšeme si, jak s ním nakládat, aby nedocházelo k nedorozumění ohledně práv a možností použití fotografií.

Žijeme v době, kdy slušnost a dobré mravy již nepatří do "základní výbavy" každého z nás. To se promítá nejen v běžném životě, ale i v oblasti fotografií a fotografování. Jak konkrétně? 

Není potřeba chodit kolem horké kaše - v praxi se často setkáváme s tím, že jsou bezostyšně kopírovány a používány fotografie, aniž by k tomu dal autor svolení.

Místem, kde nejčastěji dochází k těmto mimozákonným aktivitám, je samozřejmě internet. Fotografie nejsou většinou nijak chráněné, stačí zmáčknout pravé tlačítko myši, dát Zkopírovat/Uložit obrázek.

Na všechny fotografie se vztahuje autorské právo

V předchozím odstavci jsem uvedl výraz "nezákonné aktivity". Ano, je to tak - na veškeré fotografie se totiž vztahují autorská práva, jejichž porušení představuje trestný čin.

Samozřejmě Zkopírováním nebo Uložením obrázku k sobě do počítače se ještě nestáváme zločincem, to jistě ne. Stáváme se jím až tehdy, použijeme-li příslušnou fotografii bez svolení autora.

Stejně jako obrazy, hudební, literární a jiná tvůrčí díla, tak i fotografie jsou chráněny legislativou. Konkrétně zákonem č. 121/2000 Sb., nebo-li Zákonem autorským. Podívejme se tedy na autorský zákon z hlediska praxe, konkrétně z pohledu fotografií a fotografování.

Uvedení autora a zdroje není odpustkem

Nevím proč, ale v naší zemi mezi lidmi koluje zcela nesmyslná poučka, že když uvedu autora, můžu to zkopírovat a použít. Osobně jsem již několikrát řešil doslovné kopírování článků z Fotorádce (i s fotografiemi) - všichni viníci se bránili tím, že si mysleli, že když uvedou zdroj a autora, že to mohou jakkoliv používat.

Uvedení autora a zdroje v žádném případě nestačí

To je zásadní omyl - pokud někdo zkopíruje fotografii například někde na webu a použije ji na svých stránkách, tak se dopouští trestného činu ať už zdroj a autora uvedl nebo neuvedl.

Na druhou stranu musím jako člověk uznat, že uvedení autora a zdroje je hezké gesto a značí to alespoň o špetce slušnosti příslušné osoby.

Autorská práva na fotografie

Stejně jako na jiná tvůrčí díla (hudební nahrávky, knihy, obrazy, dílo choreografické, pantomimické, atd.), tak i fotografie jsou autorským dílem.

Jednou z podmínek, aby dílo mohlo být dílem autorským, je to, že musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. To fotografie bezpochyby jsou, protože i při naprosto bezmyšlenkovitém cvakání zapojujeme mozek a vzniká jedinečné dílo.

Samozřejmě to asi nebude dílo jedinečné z hlediska kvality. Naši zákonodárci to spíše mysleli tak, že se jedná o dílo, které nevzniká ve stejné podobě v množství tisíc kusů dnes a denně.

Fotografie je autorským dílem ihned po vzniku, i v elektronické podobě

Druhou důležitou podmínkou, aby dílo mohlo být dílem autorským je to, že musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

Je to pochopitelné, protože pokud bychom nemohli dílo vidět, slyšet nebo jinak objektivně vnímat, těžko by autor prokazoval, že je vytvořil :) . Důležité je, že je v zákoně uvedeno "včetně podoby elektronické". To nám zajišťuje, že i ty fotografie, které máte pouze v počítači nebo jen na paměťové kartě, jsou považovány za autorské dílo, čili jsou chráněny autorským zákonem.

Z toho vyplývá první zásadní závěr - fotografie se stává autorským dílem ihned při jejím vzniku. Pokud by to chtěl někdo vzít do důsledku, tak by to asi mohlo být v okamžik jejího zápisu na paměťovou kartu. A to proto, že v tom okamžiku začíná být objektivně vnímatelná.

Pokud se tedy ptáte, jestli musí být fotografie někde registrovaná nebo musí obsahovat speciální vodoznak, tak nemusí. Na svou fotografii máte autorské právo automaticky ihned při jejím vzniku.

A pozor, autorské osobnostní právo na ni máte jednou provždy. Podstatné tedy je, že osobnostní autorské právo vám nikdo nikdy nemůže upřít, vzít nebo prodat. Máte jej prostě navždy.

Jste stydliví? Používejte pseudonym

Pokud se rozhodnete zveřejňovat své fotografie pod pseudonymem, nemusí se o vás nikdo vůbec dozvědět. Ze zákona totiž vyplývá, že pravé jméno autora, který se rozhodl zveřejňovat svá díla pod pseudonymem, nesmí být bez jeho svolení zveřejněno. V takovém případě pak zastupuje autora při výkonu práv osoba, která dílo zveřejnila.

Necháváte si radit jak fotit? Což takhle spoluautorství...

Autorský zákon též pracuje s pojmem spoluautor, spoluautorství. Konkrétně uvádí, že autorské právo k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.

Spoluautorem není modelingová agentura, asistent nebo provozovatel atelieru

Takže se nemusíte děsit myšlenky, kterou jsem nadnesl v nadpisu. V žádném případě neplatí to, že spoluautorem je i osoba, která vám poradila, jak ten či onen motiv vyfotografovat nebo jakou techniku použít. (poznámka autora článku: Takže zase z toho nic mít nebudu ... :)

Stejně tak není spoluautorem ten, kdo Vám poradil, půjčil studiové osvětlení nebo "dohodil" modelku. Pokud by někdo něco takového na vás zkoušel, nedejte se, nemá sebemenší nárok na spoluautorství.

Osobně by mě ale zajímalo, jak by to bylo, pokud by jeden držel fotoaparát, druhý směřoval a držel externí blesk a třetí mačkal spoušť. Nejsem právník, a tak se do těchto úvah raději pouštět nebudu. Myslím ale, že by takový případ zavařil hlavu mnoha právníkům.

Zánik práv autorských

Tento nadpis je tak trochu nesmyslný. Autorství k fotografii totiž jednoduše řečeno nikdy nezaniká. Jak jsem již uvedl o pár odstavců výše, autorství k fotografii Vám zůstane navždy.

Autorských práv k ošklivé fotografii se zbavíte pouze jejím úplným smazáním

Takže pozor na to - autorská práva máte i k těm nejošklivějším fotografiím, které jste kdy vytvořili. Už to je další důvod je smazat, že? :)

Pokud se ptáte, jestli lze autorství někomu předat, tak nelze. Autorství je nepřenositelné tak jako řidičák, vstupenka do klubu a nebo naše manželka.

Nyní si ale už určitě říkáte, že se ale přeci běžně fotografie prodávají a zpeněžují. Jak je to ale možné, když autorství nelze prodat nebo pronajmout?

Odpověď je jednoduchá - právo autorské se totiž skládá ze dvou složek:

  • Osobnostní autorské právo (to je to, o kterém jsme se bavili doposud).
  • Majetkové autorské právo (o tom si povíme nyní).

Doposud jsme se bavili o osobnostním autorském právu, které vám zůstává navždy pouze a jenom Vám. Stejně tak jako Rembrandtovi nebo Monetovi dodnes nelze upřít osobnostní autorská práva, tak i vám budou platit ještě v daleké budoucnosti (pravděpodobně do té doby, než se svět zblázní a nebo se změní legislativa).

Majetková práva na fotografie

A nyní už jsme o té části autorského zákona, ze kterého se sypou penízky. Majetková práva na fotografie lze totiž za protiplnění poskytnout třetím osobám.

Zbohatnout můžete poskytnutím majetkových práv, ne osobnostních

Abych byl přesný, za peníze (nebo jiné protiplnění) lze poskytnout třetím osobám licenci k užívání fotografie (fotografií).

Jaké existují druhy těchto licencí, jaké mají časové trvání a jak je tím dotčeno autorské právo autora, to jsou otázky, kterým se budeme věnovat v pokračování tohoto článku. Druhý díl tohoto seriálu vyjde po víkendu, konkrétně 30. října.

Shrnutí a závěr

Zákony bývají někdy těžko stravitelné, takže si myslím, že pro dnešek bylo zákonů, pouček a pravidel tak akorát. Shrňme si nyní to nejdůležitější z dnešního článku o autorském zákoně a fotografování.

Nejdůležitější body z dnešního článku:

  • Autorské právo na fotografii vzniká automaticky ihned při jejím vzniku a zaznamenání na kartu nebo kinofilm.
  • Autorské práva na fotografie jsou navždy - nikdo vám je nemůže vzít, stejně tak vy nemůžete prodat své autorství.
  • Pokud jste stydliví? Pak používejte pseudonym - pokud nebudete chtít, nesmí být vaše pravé jméno zveřejněno.
  • Spoluautorství nevzniká poskytnutím rady nebo pronájmem vybavení. Spoluautorství vzniká až tehdy, podílí-li se osoba svou tvůrčí činností na vzniku fotografie.
  • Autorská práva obsahují dvě složky - právo autorské osobnostní a autorské majetkové.
  • Právo majetkové je to, se kterým lze obchodovat.

V příštím pokračování tohoto článku se budeme věnovat byznysu namíchanému s právem, to vše v oblasti fotografií a fotografování. Zajímavý koktejl, že? Jinak řečeno, povíme si, jaké existují způsoby poskytování fotografií, jaké lze očekávat platby za tato poskytnutí. Uvedeme i několik praktických rad, jak začít vydělávat na svých fotografiích. Zároveň si povíme, jak můžete ovlivnit způsob využití svých fotografií.


Tento text je informativní, aby nedocházelo k nedorozumění ohledně práv a možností použití fotografií.

Vše se řídí autorským zákonem a nejsou to mé vymyšlené podmínky.

Každé použití fotografií se řídí zakoupenou licencí. Pokud čtete tento text, zakoupili jste si licenci na fotografie pro vaše soukromé používání na neomezeně dlouhou dobu.

Co můžete s vaší zakoupenou licencí s fotografiemi dělat?

Můžete je neomezeně používat pro vaše soukromé účely např.:

 Prezentovat fotografie na svých sociálních sítích, či www stránkách a to i za účelem propagace chovného psa, či chovatelské stanice.

 Udělat si z fotografií obraz, hrníček, kalendář, tričko atp. pro sebe, nebo jako dárek pro rodinu, či známé

Na co licenci zakoupenou nemáte?

Vaše licence na fotografie nezahrnuje používání fotografií za účelem propagace (vyjma propagace chovných psů. Chovatelských stanic, útulků atp.), či obohacování se a k dalším marketingovým účelům vašim (pokud máte firmu, či podnikáte) i cizím, např.:

 Na poskytování fotografií třetím stranám (fotograf - první strana, platící klient druhá strana) jako jsou kalendáře (ani klubům, či firmám, které mají kalendář jako dárek pro své klienty atp.), potisky na hrníčky, oblečení a jiné., jako předloha pro kresby a grafické návrhy atp.

 Časopisy, tiskoviny, zpravodaje, knihy...

Pokud má někdo zájem o vaší fotografii, jíž nejste autorem, vždy musí mít daná strana souhlas o použití fotografie od autora! Zkrátka o jakémkoliv použití fotografií někým dalším, než jste vy, musí být autor informován a dát k tomu souhlas. Pokud si nejste jistí, vždy raději kontaktujte autora.

Může se to zdát nepochopitelné, když jste si fotografii koupili, proč byste si s ní nemohli dělat co chcete? Vezměte si to ale z druhé strany, kdyby to takto fungovalo, neexistovali by žádní umělci. Stačilo by dílo koupit a dál by si s ním každý mohl nakládat po svém - přemalovat ho, upravit ho, vydávat se za jeho autora, prodávat ho a vydělávat tak na práci někoho jiného.

Autorské dílo se nedá prodat, dokonce se ho nemůžete ani vzdát. Můžete si koupit autorskou licenci na jeho používání. A je logické, že licence na soukromé použití fotografií bude stát jiné peníze, než fotografie, která bude sloužit někomu k obohacení a bude viset na Time Square s logem značky.

Jak je to s použitím fotografií vašeho zvířete fotografem?

Fotograf má právo, v případě focení zvířat, nakládat se svým dílem jak uzná za vhodné. Já osobně zastávám názor, že pokud si platící klient nepřeje, aby fotografie jeho psa byly dále využívány, měl by to fotograf respektovat. Proto se každého majitele vždy ptám, zda chce/nechce, aby jeho pes byl možná tváří nějaké značky, objevil se v časopise, nebo v zahraničním článku....

Pokud držíte v rukou tento papír, tak jste se u mě s takovou otázkou určitě setkali 

Děkuji, že respektujete a dodržujete autorský zákon a chráníte tak autory před nepříjemnými dohady s těmi, kterým chybí základní znalost o autorských právech, nebo jim je to jedno a vesele používají různá díla ke svému obohacení.

Děkuji, že uvádíte autory fotografií, čímž podporujete naší práci