AFGÁNSKÝ CHRT

Krátký výtah z historie:

První Afghánští chrti dorazili do Británie krátce po roce 1900 a jeden, jménem Zardin, vyhrál v roce 1907 velkolepým stylem londýnskou Crystal Palace show. Toto plemeno je též známo jako Tazi, díky podobě s ruským plemenem toho jména. Jeden z typických chrtů, Afghánský chrt - který, jak jeho jméno napovídá, pochází z hor v Afghánistánu - je lovec a bude lovit, kdykoliv dostane příležitost. V dnešní době je také úchvatným výstavním psem, který musí v sobě spojovat sílu a důstojnost s dlouhou a hedvábnou srstí a má orientální výraz.

Celkový vzhled

Celkové vzezření psa působí dojmem síly a důstojnosti, kombinované s rychlostí a silou. Hlava je nesena hrdě.

Chování / temperament:

Pro toto plemeno je typický východní, respektive orientální výraz. Afgánský chrt se dívá na člověka a jakoby "skrze něho". Důstojná a zdrženlivá, s určitou vášnivou nespoutaností.

HLAVA:

Lebeční partie:

 • Mozkovna:
  Dlouhá, ne příliš úzká lebka, se zřetelně vystupujícím týlním hrbolem. Správných proporcí a s dlouhou »kšticí«.
 • Stop:
  Mírný.

Obličejová partie:

 • Nosní houba:
  Přednost má černý nos, u světle zbarvených psů se připouští játrový.
 • Tlama:
  Dlouhá morda s čelistmi, které prokazují schopnost pevně uchopit.
 • Čelisti / zuby:
  Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Klešťový skus se toleruje.
 • Oči:
  Přednost se dává tmavým očím, zlatý odstín však není na překážku. Jsou téměř trojúhelníkového tvaru, uložené mírně šikmo směrem nahoru od vnitřních koutků k vnějším.
 • Uši:
  Nasazené nízko a hodně vzadu na hlavě, těsně přiléhající k hlavě. Kryté dlouhou hedvábnou srstí.

KRK:

 • Dlouhý, silný s hrdým držením hlavy.

TRUP:

 • Hřbet:
  Hřbet je rovný, přiměřeně dlouhý, s dobrým osvalením, s lehce spáditou zádí.
 • Bedra:
  Rovná, široká a spíše krátká.
 • Záď:
  Kyčelní kosti dosti zřetelně vystupují a jsou široce posazeny.
 • Hrudník:
  Přiměřené klenutí žeber a dobrá hloubka hrudníku.
 • Ocas:
  Nepříliš krátký. Nízko nasazený, na konci jednou zatočen. V pohybu nesen výš. Řídce osrstěný.

KONČETINY:

Hrudní končetiny:

 • Lopatky:
  Dlouhé a šikmé, dobře uložené vzadu, dobře osvalené a silné, aniž by byly příliš těžké.
 • Nadloktí:
  dlouhé a šikmo uložené.
 • Lokty:
  Při pohledu ze strany jsou na svislici pod kohoutkem. Těsně přimknuté k hrudnímu koši, nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.
 • Předloktí:
  rovné a dobrých kostí
 • Nadprstí:
  Dlouhé a pružné.
 • Přední tlapa:
  silná a velká jak do délky, tak do šířky a pokrytá dlouhými hustými chlupy. Prsty klenuté. Polštářky zcela na zemi.

Pánevní končetiny:

 • Mocné.
  Velká vzdálenost mezi kyčlí a hlezenními klouby a poměrně malá vzdálenost mezi hlezenními klouby a tlapkami.
 • Kolena:
  Dobře zaúhlená a formovaná.
 • Zadní tlapa:
  dlouhá ale ne tak široká jako přední, porostlá dlouhou hustou srstí, prsty klenuté. Polštářky zcela na zemi.

CHODY / POHYB:

 • Plynulý a pružný v prvotřídním stylu.

Osrstění

 • Srst:
  Na žebrech, na hrudních i pánevních končetinách a na slabinách dlouhá a velmi jemná srst. U dospělých psů od plecí směrem dozadu a podél hřbetu je srst krátká a uzavřená. Od čelní partie dozadu dlouhá srst, se zřetelnou hedvábnou »kšticí«. Na obličejové části je srst krátká. Uši a končetiny jsou dobře osrstěny. Záprstí smějí být holá. Srst se musí přirozeně vyvíjet. Jakékoliv stopy stříhání nebo trimování by měly být penalizovány.
 • Barva:
  Všechny barvy jsou přípustné.

Velikost:

 • Ideální kohoutková výška:
  psi 68 - 74 cm
  feny 63 - 69 cm

Vady:

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikující vady

Agresivní nebo přespříliš plaší psi
Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.